O KANCELARII

 

Kancelaria Radców Prawnych Replica działa na rynku usług prawniczych w Częstochowie nieprzerwanie od 1998 r. Wśród naszych Klientów są osoby fizyczne, instytucje publiczne oraz krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa, z których wiele powierza nam stałą obsługę prawną swojej działalności.
Świadczone przez nas usługi obejmują doradztwo i reprezentację Klientów w sprawach z zakresu: prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa budowlanego, prawa rodzinnego oraz prawa spółdzielczego i zarządu nieruchomościami.
Tworzymy zespół prawników o różnorodnych specjalizacjach oraz doświadczeniu zdobytym w pracy w Kancelarii, podmiotach gospodarczych i jednostkach samorządu terytorialnego. Prowadząc sprawy naszych Klientów kierujemy się zachowaniem dyskrecji oraz zasad etyki zawodowej.
Siedziba Kancelarii Replica znajduje się w Częstochowie, w bliskim sąsiedztwie tutejszych sądów.

OFERTA

Spory sądowe

Naszych Klientów reprezentujemy w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i administracyjnych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed organami administracji publicznej, a także przed sądami polubownymi, w postępowaniach mediacyjnych i negocjacjach.

Prawo umów

Świadczymy usługi polegające na tworzeniu, opiniowaniu i prowadzeniu negocjacji wszelkiego rodzaju umów oraz ugód. Oferujemy pomoc prawą w dochodzeniu należności wynikających z zawartych umów i roszczeń z tytułu ich nieprawidłowego wykonania.

Prawo spadkowe

W obszarze prawa spadkowego oferujemy pomoc prawną w szczególności w sprawach o:
- stwierdzenie nabycia spadku,
- zrzeczenie się dziedziczenia,
- zachowek,
- wykonanie zapisu testamentowego,
- dział spadku,
- odpowiedzialność za długi spadkowe.
Doradzamy także w jaki sposób sporządzić ważny testament.

Windykacja należności

Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie windykacji należności. Dokładamy wszelkich starań aby spłata zobowiązań nastąpiła na drodze polubownej. Dopiero po wyczerpaniu możliwości ugodowego załatwienia sprawy, kierowana jest ona do sądu. Na sądowym etapie windykacji podejmujemy działania zmierzające do zabezpieczenia powództwa i prowadzimy sprawę do jej prawomocnego zakończenia. W postępowaniu egzekucyjnym kierujemy odpowiedni wniosek do komornika, z którym współpracujemy w poszukiwaniu majątku dłużnika.

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

Nasza oferta skierowana do Klientów biznesowych obejmuje obsługę procesów tworzenia, przekształcania, łączenia i likwidacji spółek handlowych. Przygotowujemy dokumenty niezbędne w postępowaniu rejestrowym. Opracowujemy projekty umów, statutów i regulaminów. Zapewniamy także bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Nieruchomości i procesy budowlane

Problematyka prawna obrotu i zarządu nieruchomościami oraz inwestycji budowlanych i zagospodarowania przestrzeni stanowi jeden z głównych obszarów naszej specjalizacji. W zakresie prawa nieruchomości oferta Kancelarii Replica obejmuje w szczególności:
- analizę stanu prawnego nieruchomości,
- prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości,
- pomoc prawną przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
- prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego,
- prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego,
- prowadzenie spraw o zasiedzenie, ustanowienie odrębnej własności lokalu, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności,
- opracowywanie umów z zakresu obrotu nieruchomościami.

Prawo rodzinne

Kancelaria Replica świadczy usługi polegające na udzielaniu porad prawnych i reprezentacji Klientów w sprawach należących do sfery prawa rodzinnego. Zapewniamy fachową pomoc prawną w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków, alimenty, przysposobienie, uregulowanie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dzieckiem.

ZESPÓŁ

prawnik częstochowa

Renata Walichnowska

radca prawny, wspólnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po studiach odbyła aplikację sądową i zdała egzamin radcowski. Od 1992 r.  pracuje w zespole prawnym Urzędu Miasta Częstochowy, w ramach którego zajmuje się sprawami z zakresu planowania przestrzennego oraz inwestycji budowlanych. W 1992 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Od 1998 r. jest wspólnikiem Kancelarii Replica. Radca prawny Renata Walichnowska prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego. Specjalizuje się w problematyce inwestycji budowlanych, planowania przestrzennego  (współuczestniczy w licznych  procedurach  uchwalania przez gminy  dokumentów planistycznych: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego), gospodarki nieruchomościami, regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz prawa spółdzielczego. Od 18 lat prowadzi stałą obsługę prawną Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie. Bierze aktywy udział w działalności samorządu zawodowego jako sędzia Sądu Dyscyplinarnego XI Kadencji OIRP w Opolu.

Replica, Kancelaria Radców Prawnych, Częstochowa
prawnik częstochowa

Jacek Walichnowski

radca prawny, wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po ukończeniu studiów odbył aplikację radcowską i w 1994 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Karierę prawniczą rozpoczął w Zespole Prawnym Huty Częstochowa, którym później przez 5 lat kierował. Od 1998 r. jest wspólnikiem Kancelarii Replica. Radca prawny Jacek Walichnowski prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Od wielu lat prowadzi stałą obsługę prawną Gminy Olsztyn. Posiada również duże doświadczenie w praktyce prawa rodzinnego i spadkowego. Jacek Walichnowski od początku swojej działalności zawodowej jest aktywnym działaczem samorządu radcowskiego. Przez niemal 20 lat pełnił funkcje sędziego Sądu Dyscyplinarnego, a przez 4 lata członka Rady OIRP w Opolu.

Rafał Wieczorek

radca prawny

 

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego w tym prawa spadkowego i upadłościowego. Specjalizuje się w prawie spółdzielczym, prawie nieruchomości oraz windykacji należności. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze postępowań egzekucyjnych, które przekuwa na sukces powierzonej windykacji należności. Świadczy usługi doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami dla zarządców i właścicieli nieruchomości.  Zapewnia prawną obsługę cudzoziemców ze specjalizacją w zakresie obsługi obywateli Ukrainy z uwzględnieniem prawa ukraińskiego. Popularyzator wiedzy o prawie i zawodzie radcy prawnego. Prowadzi warsztaty i wykłady dla dzieci i seniorów.

 

prawnik częstochowa

ZAUFALI NAM

Wśród podmiotów, które powierzyły Kancelarii Replica obsługę prawną swojej działalności są między innymi:
PERI Polska sp. z o. o. – producent rusztowań i deskowań,
G.B. Garaże sp. z o. o. – producent kontenerów żelbetowych,
Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie – zarządca nieruchomości,
Gmina Olsztyn – jednostka samorządu terytorialnego,
EURO FARO POLAND sp. z o. o. – sprzedawca artykułów do produkcji obuwia i innych wyrobów skórzanych oraz materiałów syntetycznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tel.: +48 34 368 02 05
e-mail: replicasc@interia.pl

ul. J. H. Dąbrowskiego 20 lok. 5, 42-202 Częstochowa

Replica s.c. Kancelaria Radców Prawnych
NIP: 573-229-66-17
REGON: 151395151
nr konta bankowego:
52 1140 2017 0000 4802 0272 4441
godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9.00-16.00